<% detail.name %>

<% detail.price | currency:VND:0 | commaToDot | removeUSCurrency %> vnđ

Công dụng <% detail.effect %>
Trọng lượng <% detail.weight %>
Nhà sản xuất <% detail.producer %>
Thêm vào giỏ hàng